Skip to main content

Full text of "Gráḋ agus cráḋ : úirsgéilín"

See other formats


le<\t)fiAin <\n 1jVifteAt)Aijt. — J. 5UAT) i cnAt): 

umssCitín. tinA tlí ^riAi|tCeAttAi$ 
:onntiAt) íia 5Aet)it5e. 

1901. "AI1 CtAITDeArh sotuis 

£Áirme ah lAe." 

THE WEEKLY ORGAN OF THE GAELIC LEAGUE. 

In Irish and English. 1d. Wcekly ; Annual Subscríption, 6s. GcJ. ADDEESS THE MANAGEK— 

24 UP. O'CONNELL STREET, DUBLIN. 

0©0 í í l|iifteAt)A|t riA 5Aet)it A Literary and Linguistic Monthly in Irish. 6dm Annual Suhscriptlon, 6s, 

ADDRESS THE MANAGER— 

24 UP. O'CONNELL STREET, DUBLIN. teAt)|tÁiri Ati 1|\ifteAt)Ai|t. — I. 5UÁT) 1 CRAT): 
UiRS5éitTil. ÚílA 11T p1lA1|\CeAttA1$ 

T)0 SgRÍOt). 
cotimiAt) riA SAetntge- 
1901. 

pingrnn. T3 rtn^. 


■pAtconejt, tMite áía Cíiac. 180313 TíÁ rne^fxvó émne-aó ^uf fíOjv-fe^nóAf 
acá 'x*Ar\ leábpÁn fo. 1f é azá ^nn ion^ 
f^éitín ; *j, *o^ t>f 15 f m, níof óuifeAf f íof 
x\f 5AÓ ní t) , <Áfi &Ain teif au sCAipcín *j •o'.Áf 
ttnc aítiac 'n-A tAOit> T>ífe^ó rn-Af tÁ\<iA. 
Tlí oiffe^t) a teitéix> T)o féim ^n fgéitín 

13. rií pn. 
SRÁX) ■] CttÁt). UAS te cé<vo btixvúan ó f om 
*oo tM mnne tmj\ tVxMnm ^n 
C-Aipcín tl^ tlAgAttdig 1 
n-A corhntn'óe 1 ttltimncif 
ChonnAóc, ufioc<A céAX) azá 
i ngAfi *oo toc tleAifiAif 
1 5Con*o,Ae ^n Ctiatxám. 
C-Aipcín S-dCf ^nxxc T)o b'exvú 
é, sé ^uf\ *ótnne t>o tfieit) Ua TUg^tUMg t>o 
tM xmn. tTféiTHf 50 ttptnt fé corh rriAit 
'ó^m, f tit a |vaóat) níof f uiT)e teif -an f5éx\t, 
x\n ní AifceAó fom t>o rhímtag-A'ó. 

T)o ttnc -AmAó 1 n-xMmfif StubéAtá bx\m- 
ftíogan 5tif lomptng ciht) x>o tfeift tlí 
tlx\gAttAig 1 n-A Sx\CfdnóAi£>. T)o tféig- 
eATM|\ a mtnnncexxf -j a $;cf eiT)e<<\rh -j níof 
tVfxvo-A 'óóib m^f fom 50 fAtiATMf corh 
S-ACfAn^c teif riA Sx\cfAnóx\ib fém. X)o 
|\mne-AT)Af ArhtAi'ó cum a n*oúitóe T>'fx\gti)^it 
ó t>Ainfíogx\m nA Sx\cf<\n, *j t>x\ t>e<<\5 ^n me-df 
T)o tMo-ó ^5 n-A f íof-5ft^e*óeAtAiti> off a ó f om 
1 teit. U X\& ít<\gAtt<Mg nx\ t),<\mf\íognV ru5<vú a\\ ^ac -ouine aca, 7 t>o te^n at\ 
u-Ainm céA-on^ t>'á gctoinn ó «Aoif 50 hAoif 
Anu-Af 50 *ocí -dn xMtnfeAf acá Ann in*oiu. 
t1í -óe^n-A, Áth, acc cof f-*óuine aca ionncó*ó 
*\n *\n gcutriA fom, bui*óeAóAf móf te T)ia 
if nA ftxMte^fdib <aj\ a fon, -j r>Á UMge^vo 
ia*o ati u^tf ú*o, if ttig^ ixvo ^noif , óif if ce^fc 
T>ume x> y Á ftioóc azá a\\ ftigi*ó n^ bf\éi£e 
te n-^f tmn-ne cum n^ CAttfiAn T)o fe^t- 
bug^vú -j óum ptéifiúij\ *oo bxMnc -Af ,an 
fArúbf e-df *oo úexMinutg a f innf if a^ tu<Aó a 
5Cfeit)im ~j a T>cíf -gfiÁ*óa *oo féAnxVú. 

t)ío*ó f om mAf azá, bí ^n CAipcín A\y via 
TMOtmb X)A cum^ccAige x>'Á f Aib'f xv* gconTXAe 
An uxMf ú*o. T)o CvAittexvó -a be^n a\óc 
T>'f-Á5 f í mge^n 1 n-.A T)1xm*ó, -7 b'é Bibtíf e >dn 
c-Amm t>o bí uiffi-fe-An. 'O'páf fí fu-df 1 
n-A cxMtín t>fe^g ftdócrhAn nó gun 'úeife 
Cfuc -/ T)éAnAm í ion^ .don óxMtín T>'á jtaifc 1 
mt>neifne toif ci-Af, cíof cux\f. T)o bí 
T>ume t>o f e^n-pón tU tl^gAtt^ig 1 n-A óorh- 
~urúe Láirh te tnuttm.AiT> «an atí c<doib eite T)o 
toó tle-drh^if -j bí f exMi-Aitne ^5 dbtíf e aij\ , 
•*] c^ft^ 50 T>cu5 < AT) < Af 5f^*ó T)'^ óéite t 
guf b'xMfiUM*ó T)o bí a\{ fexvó c-AmAitt t>o 
btiA*ón<Mb. tlíof t-Aicmg fm te h^txMf Bibtífe, ótnge ioná aji -don óof, óif *oo bí 
fuat Aige x*f 5>aó -oume t>'<a ftomnexvó 
péin "o'Áf te-an x>o'n cfeAn-ófeiT)e,Arh -j 50 
íiÁifute x*f rhtnnnatt Ction-Attt tlí ÍÍAgAttAig 
Af ucc guf b'ixvo-fxur t>o bé<A*ó 1 n-A 
•ocAOif e-AóAib of cionn cj\eibe tU TUg^ttAig, 
T>Á mbéA*ó a gce^fc aca. Aóc óe^n^, te 
•out ai^ A^A\iy teif ax\ f géxxt, bí dbtíf e ^5 
•out if ce^ó 1 n-A f lóexvó btiA*óAin nuaif t-áfta 
^n fgéAt azá x>'Á fsfíobxvú ^s-Am xmnf o. 

tÁ f Arhf ai*ó t>'á fAib ^n gf un as tonnf a-ó 
a^ x\n T)útAig T>o bí Inge^n "Uí TtAgAtLdig 
Amuig 1 n-A h-Aon^f 1 mbÁiT)ín bexvs; a\\ 
toó UeAtti-Aif. Híof b'iongnxvó í beit a$ 
ptéi*úe teif riA m,<MT)íb tiárhA; bA minic 
•01 's-Á t>éAriAti\ fom i ^5 OAice^rh atí Lae 
50 téif Af\ avi toó. 

T)o ótnfeA'ó fí fUAf "oo'n oUdif xmoif -j 
^f íf , i t>o tó^bA-ó f í a cexxnn te bf eAtnugxVú 
A|v n^ fpé^fCAib — Áic n^c fAib fiú ^n néitt 
te feicfm mnce. X)o bí ce,Af atí tae c^jic 
n,Ac móf, -] bí fí*óe be^s g^oite ^5 f éi*oexVó 
CAffnA An Ioca. /Oobí fot^f v\a gféme A£ 
rú^f a-ú teif av\ bff ^oó tu-Af Af rhuttdó xm 
cftéibe éif\ige* f táirh teif ^n mb-dite mbe-dg 

Ó tUA1"Ó. 3 An gAOt T)o t>í a^ f émexvó ^n cju\t f om 

^Of g-Alt f í T)tA01 ÓtTlf AÓ T)0 §f UA15 Atl Ó-Altín 

nó 50 f Aib fí 45 ctnam a\\ a t>fÁgAiT>, *j -an 
gfix\n x>o tM 45 CAicneArh t>o f5-Aif c ^ f oLAf 
a\\ a ^né i a\\ v\a fúiti£> gtAfA aici gtifv 
£>'x\rht<M'ó t)ot)í fí ionÁ copArhAit te mAigTnn 
m^f a nó te mn^oi ó Uíiíf x\a n-05. TVf x\n f í 
1 X)\:ax> mA\\ f m ^on uai\\ AmÁm *j 1 ^5 f éaó-Ain 
Af ^n ngfém -j ^5 fíOf-rh<Aócn>Am 50 nÁf 

A1f1§ fí CtlflAÓ T)'Á Ótlf AlttAC A\\ AT\ tHf^e Ó 
tUAfÓ. tlí \\A\X) ACZ. AOX\ feA\\ AífiÁm '%Á 

iom|wh -j T)o finne fé a\\ oiteÁn t>e^5 T)o 
£>í ftn*óce 1 ng<Af T)o'n aic 1 n-x* f a\X> 6i£>tíf e 
fém, ^cc T)0 óuxm*ó fé 1 *ocíf a s^n-fiof x>i. 
1 ^ceAnn Cdm.Aitt, Árh, t>o óf om fí Af íf a\\ 
lomjwh T)o *óé>Anx\rh, -j a\\ av\ Atn ^céAX)r\A t>o 
tof tng fí A\\ g^Mit f tnnn. t>A £>mne nÁ 
ceót r\A hé-AntAite f u-dim a %otA mA\\ t>o 
b'iAT) ptnf c a fe>An -j a fmnfe^f t>o g^ti> fí. 
ArhfÁn 1 n*OMit) ArhfÁm tug fí tj^ici 50 
x>x:Á\\tA fí a\\ aví \\av\t\ f o : — 

"Stn*ófexvo fíof a\\ ónoc 50 tójro 
Agtif se^bxvo 50 cóf aó cteice im' Láirh, 
\Y\Á gei£>im coit, 50 fSfíoft^T) mo f\áit 
AjA ^níorhAfCA ftnLc V a\\ rhxMt mo £\\Ái)A." tlí tu,aite *oo t>í crúoó teif -An méiT> fin 
x\Á óu-Atdt^f ^tóf 'f^n oite-án 45 véAriAm 
,Aitfife -A|\ a 5tó|\ f ém : — 

"Af neóin nuAif téitnm >A|\t^oib Suit>e pnn 
£4 t>r\ón 1 gcéin 'f gan aoví 'oom' rjurúin, 
Cia f eótpvó >Aon-rhAC T)é im' tíon 
Aóc fcóf mo ctéib, bé 'néifiwn V* 

Afi n-A ctof f om T>1, t>o fs^nnrvuige^'ó avi 
CAitín 5«|\ tuic n^ itiait)í fiárhA ^f ,4 LárhAit). 
U115 fí a ti^g^rú ^f ^n oite>Án *] ^ fúite ^|\ 
te^t.<vó te liiongAnc-Af. Acc, níori rj'pvoA 
5«f toftng fí Af rhtongáife T)o 'óé^n-Afh -j 
gan cof^mtAóc fxMccex\fA a\\ bit uif\fi. 

" Ó ! An cttf a x\cá -ann, a ^110^41^," 
A-ourjAifvC f í ; "acc n,ár\ X)'\at> n^ focta 
céAtmA t>o tM -AgAinn, xVOéAfiAinn ^uri truc 
áIIa t>o trí Arm." 

"If mife acá -Ann, a cuif te ; TMf n*oóig, 
ní -oume eite.'* teif fin, cÁimg ói^fe^f 
-AmAó ó f5Át x\a gcriAnn t>o t>í 45 f^f a^ >^n 
oite^n. T)o fe^f fé a\\ rjfiu^c aw utf^e -j 
t)o fín f é >a tÁrh cuici 50 t>cu£ f é congn^rh 
Tjt ^a teAcz 1 T)cíf . T)o téim fí «AtriAó 50 
me^f <Aibéit 1*00 fmne Con-Att aí\ X)Áx> T)o 
ce^ns^itc t>o cru*oirj cruvmn t>o t>í te n' .óif . 10 

" 5*tivAim pÁfoún -Ag^c, a eibtífe, f a ^un 
óuipe-Af ifce^ó A\y x>o óui*o rmuxMnce, dóc 
ní fxMb aon ne-dnc a^axxx aia. t)hí ^n 
dimredf ^5 imce^óc 1 gdn ^óc cúptd uain 
^5-dm te mo rcóinín T>'f ^10^1^^." 

T)o g^b u^cbÁf Inge^n tlí íUgdtUMg xm> 
pMt) *oo £ri fí x\5 éifce^óc teif, -j *oo t>í 
fSeón 1 n-A f úitib nuxMn -o'ff e^s^in f í : — 

"Yíaó bfuit n^ t-AeceAnncA óorh fA*OA 
céAvriA ^noif, a rh^n^m, -/ t>o £>í nidrh — 
1 cat) óui^e 50 mbéxvó imfníorh a\í 
mo be^tAit) fém fA gionndóc n^ tidim- 
fine?" 

*Oo ónom Con-dtt a óe-dnn •] x>'péAó fé 
50 cuinr e^ó cf UAi§rhéite-Aó a\\ a ^on-mnAoi 
f ém t J f é xvoubdinc f é : — 

"tlí fuit fé 1 rmÁrt T>úinn x*n fAogAt *oo 
óxMce^rh 1 bfocxMf a óéite, 7 'fé Af T)ói§ 
tiom ionÁ gun fe^nn T>úmn f5df<MfiAinc 
Anocc. T)o óonndCAf T>'Ac<Mn m*oiu t cá 
An f 5éAt 50 *oín eAó 5UM1 rnAfi f Aoite^f 50 
mbé<yó." 

T)o tféi^ tmc atí nóif a 5fUA*ón^ ^nn- 
foin i T>'ionncuig fí óorh txán te rne^óCA 
Af ^ctof nA bf ocAt f oin T)1, t T)o b'xMfiUMT) 
•o'xMfig f í í f éin ionÁ x>Á mbé<yó nx\f?; iAf Ainn II 

Ag f*\f5A*ó -a crvoi*óe i as ttuge 50 Cfom 
amóeAtt^if. 

TVf^nxvoAf 1 n-A *ocofc 1 bpvo -j U<\ 
c|\iit)ce T)iibfvónAC a n-mncmn -j a n-Anam 
ó fg^it a fs^fArhn^. 

T)o copuig éinín a\\ f emm óeóit 'f^ gcoitt 
\:Á cuai*ó. Aóc At\ £u,Aim fin Arh^m -] géim- 
ne^c t\A mbó mbxMnne m^5Cu^i|A*o, ní jv<Mb 
Aon gteó -A5 cuf ifceAó <Af f ot^mn^óc n^ 
tiu^irve fin. 

t1«Aij\ bíof ftnneA'ó n& gfiéwe CAfvc, 05 
ciúmeAf 1 n-Aimpf av\ e^t)^ffottiif, -) 1 
n-émfeAóc te ciúme^f ax\ T>oxx\A\t\ n^-oúfcd 
C15 focru\cc "] fíocc-Árn 1 gcfoi-óe ax\ *oume. 
Aóc níof b'x\mU\i*ú *oo'n beifc *oo bí aj^ 

Atf\At\ C AXTIAC Aí\ AX\ tOC "| f UAf A]\ t\A fpé-Af- 

txMb te^c-^f-CMf. 

tlíof f AoiteA*OvAf 1 n-Aon cojt gujt *óe-<\f í 

At\ *Ot1CA1§ ACA-X* AX\. X)A CUXWA teO, At\ UA1f 

fin, -áitne -j *oeir*e ^\n *oorhAin, óifi t>o bí 
fmúi*o ,áf a n-mncmn, 1 a n-^nm^ f-a X)\\óx\ 

ACA. 

" Uu*o ! cu*o ! " *oo ctnf pté^fgA-ó géAf 
Cdp-A1T) ifce<\c a\\ a fmuAmcib \a *óeir\e<yó. 

tlu^ Oibtífe At\ lÁ\xx\ x\f Clion^tt -j í ,05 
cfiocnug^T). 12 
" 5o;\)ó fin ? ,J 

" ll, \ bío*ó *\on eA^lA ofic ! ptMim gunna 
if exvó é. Haó Aifcex\ó í <<mi UAif feo *oo'n 
lv\? Aóc, b'féiT)ifv 5Uf\ *oume é azá as 
u\|\íum*ó & ftnpéifv -oo bxMnc AiriAó 'f-A' gcoitt 
a\\ ftigró 615111. t)éró mAOfv T>'At&p-yA a\k 
lOf\5 x\n boúcÁin 5-An rhoitt -j if *oex\ttru\CAc 
50 -ociubfA f é f e<\t 'f^' bpfvíofún in^f ge-dtt 

-Afv vA11 é<An ÚT) *00 tfl^fbxVÓ. " 

" 5° bf óirvró *Oia x\fv ,An -ourne mbocc, 
mÁ'f m^rv fom acá ^n fséAt," a\\ 6iblífe. 
Annfm -A*otirj^ifvc f í : — "ZÁ néAtt éigin ^5 
cuicim orvtn **] 5-dn -Aon leige^f ^s^m &i\y. }) 
" 'Sé né-Att á\k f5Af Atnn-A x\cá ann. " 
" Uu*o ! cu*o !" -Afíf , 1 5^n ^on *oeifv exvó teif 
^n bfUAim T)o'n corv fo. tlí ru\ib av\ ^teó 
óorh móp *] *oo bí *oo'n curvuf eite. C^p^tt 
•00 bí -Af fo-o^f T) , xMfige^T)^fv gurv b'exvó é. 
Do cof uig f é x\fv fjut cof 1 n-iijroe 1 ^ceAnn 
CAm-Attt. Annpn, -oo cuai*o aw fu^itn 1 
UMge 50 n-árv cuAUvo^rv í, óuige ná arv ^on 

COf. 

X)o bí An lom^fCA brvóm Ofvfu\, Ám, óum 
fuime t>o cup 'f nA tieicib T)o cuic aítiaó 1 
n-A*ocimóeAtt -j t>o cfvomATMfv ^f óorhc^inc 
-oo •óé-AnAtn x\ftf . 1f tom*óA f tro ^f crv^óc- 13 

a-oa\\ Aif— a\\ An cíf £>oicc feo "| a\\ a 
cpÁ-ó — a\\ a nsjvá-ó t>^ óéite ~\ ^f a gcf ua*ó- 

C-Áf -Af V\A Laetib fOn-A T)0 Ct1A1*Ó tA^C i 

a\k avi Aimfi|\ *oo t)í te ccaóc. T)o tM a 
fiof -A5 6i£>Ufe 50 fi Aib f é c«|\c-A f\oirhe ^5 
ConAll *out CAf te^f *] 50 t>p\npvó f é Ann 
50 mbéxvó éifge -am^ó 1 néi|\mn. tlíof cuif 
fí 1 n-A a^a^, óif X)A mifneAtri^it At\ aaitín 

U T)0 t>í fúlt A1C1 50 T>C1Ut>fUVÓ A ÍIACAIf 

cexvo t)óib f<d *óut 1 scteAmn^f "j níof rhxMt 
te ceaóc^f aca s^n a t>&dnnAóc T)'f Agtiiit 
«ai , ó. íttiT) eite "óe — T)0 t>í an c-xMfgexVo 
níof p-Aiffinge c,Af\ fáite avi z\\Át fom ioná 
azá te n-Á|\ Imn-ne, -j t>o t>í ConAtt «A5 cnút 
te foinnc ói|\ *oo ónu^f ugA*ó cum Aitfittce 
Af AK\ sCxMpcín i a fÁ*ó teif : — "Uáwi óorh 
f Ai*ót)i|\ te^c-f a ^noif ! " 

"X)Á mbémn im' feA\\ fxM'ótniV' a\\ fé te 
hCiótífe, "ní t>éd*ó an oifiexvo fom sftáme 
A^e oftn 1 ac-á. T)ut>,<Mf\c fé tiom mT)iu 
ni|\ ce-Afc nÁ oif\e<<Mfin,dc T)o *óume t>oóc 
f ua\\ac mA\\ mif e t>eit it>' *óiAi*ó-f e — "7 a fiÁ*ó 
50 t>puit <m CAt^rh céAX)r\A T)o t>í 45 mo 
fmnfe^fxMt) Aise-fexMi." 

po t>í Con^tt at; *out 1 t>feif\£ ^cc t>o 
cuifi fé cofs Aif\ v ém 1 n-^m. *4 

a 5 A ^ A1ni P^f^ún Ág^j a rhúifnín mo 
óf\oit>e ifcig, fx\'n méiT) fin -oo fÁ"ó, aóc, 
c.\im cofi|\uigte fUT> be^s im' mncmn mT>iu, 
1 igAii x\f\ mo óumaf f|\Mn *oo óuf tem' 
ceAns-Ait)." 

"1U n^ó lon^nxvó tiom, a ChonxMtt." 

tl1x\|\ fin T)óib 45 *oéx\n,<\rh ix\f\fu\cc<<\ -Af 
fótáf t>o cx\b-<MfvC *o'^ céite guf éifig av\ 
ge^\U\c 50 ge-At pu-Af of -a gcionn. 

*Oá ^itne^óc toc UeArhxMfi t x\ óorhAf- 
f-An-Aóc 'f^ 11 ^ ó ^e fot^f nx\ 5f\éme, bíonn x\n 
Áw út> 1 bp^vo -j 1 rjf^-o níof -oeife ifc-oi-óce 
nuaif bíof ^n geaLAc 'fn-A fpéx\f\úAib -] ^aó 
f\UT> 50 ciúin foc-áif. 

Sx\rhtuigex\nn x\n toc Af\ a teicéiT) fin 
T)'x\imfifi mx\f\ toó gtome -j T)orhx\n eite f aoi 
— x\n gex\U\ó, nA rvéAtc^, n^ cru\mn -\ uite. 

"5 01T) é fin?" x\f\ Cibtífe 50 hobx\nn. 
1 • Oc ! ocón ! 06 ! ó ! " TVéifiig CAOineAó 
ó tHhuinncif Chonnaóc cx\oib ó "óeaf, i t>o 
cofuig f é Af *óut 1 méiT) guf b' ^rhUM'ó T)o 
bí f é ioná m-Af óAome<vó of cionn nx\ m,<\f\b. 

T)o gx\b eagtA eibtífe x\f uóc 50 ruMb a 
£iof xmci n^ó ru\ib T)ume 'f a Cfioóa céax) 1 
mbAog-At r3<Aif aví cftóc fom. 

" CxMtf e-AT) *out x\ bxMte x\noif, ^ Chon-Aitt; 15 

cá e&slA avi t)orh^in or\m 50 bfuit fu*o 
éigm -Af ^n mbeAU\ó. ,, 

"Ó! c-d|\|\Ain5 *oo fu^irhneAf or\c, >a 
fcóifín. 1f í feo ^|\ gcowne 'óéi'óe^nAó, -j 
c-Á -A f iof A5 T)ia Arh-áin -d' bf eicf imi*o a céite 
<\f\íf a co1'óce.' , 

T)o-ótuini*oíf aw cAoinexVó ,anoif -j Afíf 1 
r\-A *óiAit> fin -j 5-dc UAif\ T)'Á scu-aLa Inge^n 
tlí RAg^tUMg é cÁmi5 móif\-óf\ic uif\fvi. 

T)'f^5b-A*o-Af\ ft^n "j céitex\r3fuvó 'j^Á céite 
'f^' *oeif\exvó -j t>o cuif Con^tt a Aon-rje^n 
f ém f a óoimif ce T)é ax\ ua\\\ ú*o -j coi*óce. 
T)o cu-óit) fí ifceAó 'f^ mbÁT) -j *oo gtdc fí 
x\a mxMT)í 1 n-A Lárfuib 1 a cfvoi*óe 50 cr\om 

T)Ut)^C <A1C1. 

D'f^n Con-Att Wa tlAgAttAig -dg f éAó-Ain 
uiff\i 50 n-oe-AóAi'ó fí 1 T)cíf\ 1 ng-Afi t>'á 
bAite fém. T)'éifvig fe^fg 1 í\-a ófoi'óe .45 
fmuAine^t) 'óó ,Afi ^ 5Cfu^*ó-c^f. "£éx\c 
mife/' -d*oub,dif\c fé teif féin, ^50 fuib At\ 
cfvioóa céA*o fo a<s mo ifiumncifv -j n^c 
bféA*OAim -out 50 T)cí a zeAc fém te í\-a 
feicpnc. CAicfi*ó mé ce<Aóc -Annfo te n-A 
^gAit) fm *oíf e^c m-df biceArhn^c ^aw á\\\t>, 
'S-atí ctú, -j b'f émif n^c bfeicfe^vo í a\\ At\ 
^cum-A foin fém 1 \\-a *ú\A\t> feo. Ó ! a i6 

X)hU\,A T)tlk\! CÁ f<\*0 A \béUW)X) X) } Á\K gCfVÁ'Ó-A'Ó 

1 "o\\|\ rsfiofwó 'f^ C1 P V eo > nó A11 í *oo 
coit-f e *oo ótAnn f ém a beic ^atí fAi*ó£>f ex\f 
Ati cf AogAit feo ! " 

T)o bí 6i'ótípeA5 t)éAnAni Afx\n ag nu^if 
connAic fí a f e-An-btiime ótnci *j í Ag fníorh 
a iátfi -j Ag béice^T) Af x\ tÁin-*oíceAtt : 

(< Ó ! a temb mo óf oi*óe if a c^itín n^ 
féite! céAfo *oo cuic opAinn m*oiu ! Ó! 
mo tfiAigif cif toocc ! mo rhAigif ctf f ém ! 
Ocón ! ocón m*oiu ! " 

"5° 1 "0é acá Ofc? 1nnif TMtri é, 1 n-Ainm 
T)é." Híof féA*o x\n mgex\n, Ám, Aon 
ffe^stvd T)'f<\gt).áit iiAici acc CAinc tififce 
**] a teicéi*o fin *oo óAoine<vó. T) , fÁ5 fí a 
btnme mAf a f ai5 fí, -j t>o fit fí fu,<\f 50 
*ocí x\n ce^c, a cofA as cfomxvó fúitt te 
méit) a f AicceAf a. 

T)o £>í f^ACA -oAome t)Attigce tx\fc cim- 
cex\tt x\n T)Of x\if. T)o finne^'ó t>ex\tac *oi, -j 
ifcex\c x\n *oojtuf téici, a fúite x\f tex\cx\*ó 
te méi*o aví tiAcbÁif -7 tiA himeAgtA *oo t>! 
tnffi. T)o fCx\*o fí 50 tiob^nn 'fd' tiAtU\. 
Af a tiAgx\i*ó 50 *oíf e^c t>o conn<\ic fí fu*o 
eigm 1 n-A ttiige A\y au u\\IÁ\\ . T)ume mx\f£> 
*oo tM Ann^ *] é fínce AtnAó f a £>f ac. 17 
X)o órvom fí fíof *i C05 fí ^n bfAC s^ri 

fOCAt *00 rvá*Ó. 

An Cdipcín tlA tlágAttAig *oo bí f^oi, -] 
pott 1 n--A ótiAb i ^n fuit ^5 fiteA*ó u^ró. 

" A ^\cai|a ! a AúAif ! " *oo f 5f\eA*o fí, -j -aji 
Ati bfocat "oo cuic fí fíof 'x\-a pteifc te 
n-A xMf . 

?|r t|P l|p •jjf 7f 

CúpLa IÁ 1 n-^ 'óiai'ó ftn, *oo bí coifoe 
crvón*vtf\e of cionn <An Ch^tpcín, -j a\* ucc n<A 
f iA*ónAif e cu$a*ó Ann, *oo b'é au bf\ eiceAtfm<\f 
CU5 n^ coif -oeóifí uac-a ton-á 50 f^ib Con^tt 
lí^ H^gAttAig cionnc^ó te b^f ^n ChAipcín. 
Oi*óóe ^n *oúnrhAfbcA *oo g^b bu^óAittí ^n 
fíog teó é. *Oo cuij\eA*o^f 'fd' bpfíofún é 
óif *oo bí 5AÓ fU*o 1 v\-a ^g^M*ó. T)o bí a 
fiof 45 x\n oorh^n 50 téin n^c •oaubpA'ó 
x\n Caipcín cea*o pófc^ te n-Á mgm *oó. 
X)o cua\,a n.á fe^fbfogAncAi*óce nrife^f^ti 
eACOff & au IÁ céA*on,d -j — f\u*o níof me^f^ 

fÓf 1 11-,<\ -AgxMt) fU^fAC^f A gltnnA 1 Ti^AX< 

Wn cig i é foU\rn. tlu*o eite *óe — ,<\f 
gunnA *oo'n cpófc fom tAww^ ax\ pité<\f\ *oo 
rh^fb aví Cx\ipcín. tlí f Aib x\rhf\Af Af bic 
acc 1 rjcdoib Aon neic AmÁm. X)o 501'oeA'ó 
-Af x\n ag, ^n oi*óce cé<\*onA, funn rhór\ iS A'ftgTO, *] )K\ipói|\í x)o bx\m te fei|\m t^inig 
ipceaó df U\riu\ib au Ch^ipcín féin ctiptA 
btuvo^n f\omie fin. X)o cm\\ yé feifAmeóif 
AtnAé &p a cig i <\f ^ 0111*0 cAtrh^n — é fém 
•*] a cU\nn — -| fin 5^11 rftóf-án cíofA Aij^e 

Atf. 

Un5 ^n fe^f fom mionn^ 50 mbé<<vo & 
-óíog^tuAf ^i^e fóf ^\f ucc a n*oex\fnA av\ 
cige-dfna CAtn'un x\if« T)o cuai'ó a ótxMin 
50 nAimeifioaá *j t>o ctiAit) fé fém 50 
Contxáe r\A tTht)e a^ i^\f\f,<\it) oibfe te 
T)éAiiAm, i cÁf5 r\Á cux\ifif5 ^\if ní fu<Mf 
émne^c 1 1Tltnnncif ChonnAóc ó fom 1 teic. 

tlíof ffíc xMfgexvo ion^ pÁipéifí x\f 
Chonx\tt, acc, \r\A\\ fin péin, t)A óof lúAit 50 
5CfoófA\it)e é 1 nx)eifeAt) v\a vaía, mx\f 
ge.Att Ay, av\ gC^ipcín t>o rh-Afbxvó. 

T)o oí dbtífe be^nx\c x\f & me^\bx\if\ te 
méi*o a bfóm 1 nT>iAit) a hx\cx\f -7 te hiom^vo 
a himfníorh-A 1 T)Cx\oib ChonxMtt. X)o ctnc 
bfAif cmnif tiif\f\i lonntif nACf^ibfí 1 n-mnrhe 
fix\*ón^ipe T)o cx\bxMfc of coriixMf <<\n coifT>e 
éf\ónx\ife. T)o tM cúifc av\ T)tigi*ó te beic 
Afi fmb^t 1 scionn rhíopA -\ Con^tt te beic 
t?á f f orruvó x\nn ^5 ^\n mbfeiceAriu\m *] an 
gcoip'oe, -] a]\ n-éifge -o'Cibtife ó n-^\ te^bx\it) 19 

cinmf, x>o ófom fí a\k cu<áf\uugA*ó ^m^c 
corhAfCAÍ neirhóionncAócA a sjvá'DA. tlío^ 
tVfufuifoe fin *oo -óéAr.Atfi t jaó ní a$ 
*out 1 n-A comne. £uAin fí cúnc^f a^ aví 
t>feif\meóin ú*o, acjz ní fAitt Aon rh^ite *ói 
^nn. Chonn^cAC^f é 'f'M ttlhuitionn Che^ff 
UAin ^n ÓU115 1 n*oiAi*ó xm X)únrhA\\X)tA x>o 
'óéAn^rh, "j t)0 W -a LÁn Txaome néi*ó te t\-a 

•óeAnt)4*ó fom. 

***** 

T)o t>í Lá riA ctíince ^5 ce^óc amceAtt 1 
T)0 t>í mge^n tíí tl^gAttAig, aov\ IÁ AtfiÁin, 
aj; fiut)At te hxMf Ioóa UeArh^if . X)o £>í fí 
^5 fmuAinex\*ó 7 a$ fíofl-rmuAine<yó A\y 5AÓ 
ní x>'Á x>zá\\\,a "i, f-A *óeif eA*ó, x>o t>f e-Acntng 
fí a\k An oiteÁn m^f a\\ fs^f fí te Con^tt. 
'O'éinig $>aó ní "o^f cuic awíaó aví oi*óóe 
*óubf ón-Aó ú*o of corhAin a hmncne — f UAirn 
ax\ gunn-A, c-áoitie-A*ó n^ mb^n, -|, nu*o eite — 
T)0 cuirhmg fí 50 hob^nn a\\ av\ t)fu^im 
eite t)o cu^tA fí x\n oi*óce céAX>r\A — fUxMtn 

C-Ap-Altt && *OUt COf 1 n--A1fT)e. 

" t)ui*óex*c<Af i móf-bui*óeAó^f te^c, a 
Uhige^fn^, if cuf a x>o cuin ^n cuicim ^m>Ac 
ú*o 1 gcuirhne *óArh A\úy. T)o cuait) x\n ní 
fin Af mo rhe^t)Aif a\\ \:ax> 50 nui^e reo." 20 

TVptt fí -Ajt a tiAif ótim tía fc^bt-AÍ *oo 
bí <aj\ 6tiU\ib x\n cige, -j 'o'iAfjx fí ^f fean- 
fe^fbfogxmcxM'óe t>o bí ^nn ^5 TtéAriAúi 
fficeóitce A|\ n-A CAp^ttxMb %aX)áiI 1 teit 
ótnci ^An rhoitt. 

" ZÁ via cx\p,Aitt 50 téif a\\ pogn^rh 454C, 
a ptix\T>ftii5 I " 

" "Cá, *oo LáúAif, a beAn-tMfAt, t)tn*óe-A6Af 
te T)ia, ^cc, if be^s náf cAitte^vó t)|\ ^n 1 
n*oixM*ó an rii-Aigifcif boicc 'Sé aw CApAll 
T)o b'pe^ff teif X)'Á f Aib -árge. ChA T>cuibf\A*ú 
f é a\k cfí céAT) pimc é, a\k m'AriAm ! -7 moUvó 
-oo T)ix\, T>^ifig -An 6f\ éx\cúif\ bocc 50 f\Aib 
cnibAifce OfVdmn ax\ oi*ú6e *ótib út>, 50 
fáb-áiti'ó Du finn ! " 

T)op|\e-db Cf\oi*óe dbtíf e a\\ n-A ctof fom 

T)1. 

" Af Aifig cú ^on f ut) Aif ce^c 1 n-,A t-doib 
<m oi*úce fm ?" 

T)o b^m avi fe^n-fe^f a Viaza *óe -j t>o 
ge^ffi fé aví cfoc cé^fCA xM|\ pem f\oirh 
p peA^fA T)o tAbAifc a\\ An gcerpc t>ó. 

" tlí m^ic tiom beic a^ cawz f a n-A 
teicéi*oib fin. Cfioc Ctifíofc t>^|\ 5coime-d*o 
ó 5^6 tnte otc, acz T)'.dif\i§ mé 50 f\ó-rh,dic 
íuiT> éigm a\* K>eÁlAc teif aví scApAll 
^céATtnA a\\ ax\ xMmfif fm " 21 

" thvó rhxMctiom a ótoifmc ^aó •o'^fi ctnc 
axx\aó. W& bíot) ^on f-Aicóe^f Ofc f-a'n 
fgeat x^innfinc -oorfi ó cúf 50 'oeifveA'ó !'' 

T)o $e^f\fv pxvoftns corharicA x\a cfoice 
a\x\ f éw aw *oa\\a \\ua\\\ t *oo cfom f é ^f ax\ 
fgéAt T)'innfin mdf te^n^f : — 

" t>tií mé fém 1 mt>eifvT)fine [.1. 1 
mt)Aite Ioóa 'Re^rh-Aifv] ^5 x>éAx\Axx\ ce^ó- 
CAife-dóc-A te \\A%A\t> ax\ rhAigif*oifv — 
beAnn^cc T)é te x\-a ax\axx\ — ntiAif ctnc 
ax\ cmbxMfce a\x\. C\\a fvAb^f 'x^a' mb^ite 
50 riAib fé 50 ti^n-'oéi'óeAnAó 'fAx\ omce 
-j m.A|v fin, teif ax\ fgdnnruvó 1 tnte, 
c-ÁftA n^c ^oe-dóAi-ó me 50 -ocí x\a fcábLaí 
mAf bA gn^c-Aó >óaxx\ a t>éAx\Axx\ cibé ua\\\ 
ciocfamn a bxMte. t)frí fé <dn-T>Ofvód foirh 
pÁmneAtj ax\ Lae ax\ xx\a\x>\x\ IÁ ax\ n-A \já\\ac, 
-j br cófvf &ó ax\ CtiAipcín boicc — 50 -octig^ 
X>\a cfvócAifve r>'Á ax\axx\ — ax\ fiubx\t AgxMnn 
'fA C15 rhóf . CX\uaIa mé -dnnf m, -j cuaía 
D>AOine n^c mé, ff\eifm, ftiAim xx\a\\ r>Á 
jnxjéAtj c^pAtt ^fv \*ot>a\\. Scop fí 50 
CApA\f> xx\ax\ fm, *] ca\\ ctnfexxm^fv ^on 
cftnm <ánn 50 x>eACA\t> mé corh \:at>a teif 
x\a fc^bUvíb, -] cédfvo vo bí Ann .dóc X)x\ax\ *j 
é A^ CfvlC 7 A^ Ctlf ^tttnf t<a ótit*o ftH, xx\a\\ 22 

tVoév\j\t<Á, -A5 prvex\bAt) ^tn-Aó a? a óe^nn te 
btu\cb<\f. t)<\ be-A^ nx\rv tuic mé fém te 
f Aicóex\f , óif bíof cinnce 50 bpaoA An cap-Att 
boóc c-Ait)bfe nó CAife f e-At) tiA hoi*óóe." 

T)o ótnrv p^T)|\ui5 corh-AfvCA nA crvoióe Aifl 
pém «Arvíf 1 "oo brve-Acntng fé 50 tié<Af5Ait> 
1 n--A cnnóeAtt fut m^f tex\n fé Afi atí 
f 5éAt :— 

" péAó ! x\ be-An uAfAt ! 1f *oe<Af bc<A ,ACx\im 
50 *oc^mi5 T) ; <dc-Aif-fe x\fi a x\if ó ftu-Ag 
nA mAfb te ^nó éigin T)o t)é<An<Arh -j 50 
•oe^óAit) fé x\rv *órvuim a ó^\p^\itt fém te 
n-A x\g^i*ó fin. 1f X)óig tiom 50 fiAib fé.-Ag 
ceAóc x\rv x\ -Aif te crvíó t>o curv <Af ofrAirv 
éigin bí f a t-árhAib x\i£e fut a T)eAóx\i*ó f é 
x\f x\n fAOg^t f o. t)fií 5f Át) ^s x\n 5Cx\ipcín 
fix\m T)o'n óx\p^\tt ú*o -7 Sftót) ^ise-fean T)ó. 
T)o c^ifbe^n An beAtx\c boóc a SfÁt), x\rv 
x\on óumA, m-Af tug fé con^n^rh T)'á 
rh Aigifcif 'f^™ $ n o f om — cibé «Af T)orhAn é ! 
Sm é a bf uit x&Am te f-Át) 1 í\-a cx\oib, *j 
^AbAim pÁrvoún a^az, a temb,fA nx\c *oubrw\f 
An méiT) fm te-AC 50 nui^e feo. Híof 
rhAic tiom imfníorh *oo ctirv orvc-fA, -j fm 
5-<\n Aon cx\ifbe *óuic." 

"Y\Á\\ b'é x\n crvu-Ag nÁf mnfif Arnfgé^ft 23 

fom T>Art) ftoirhe feo, ^cc, -tf feAff mAtt 
r\Á f ó-rhAtt. , " 

Annfm t>o rhínij; fí "oo'n cf e-an-f e,Ar\ n<Ár\ 
CAit)5fe nó CAife *oo tjí Ann, *oo f\éir\ a 
to^fiAmLd-fA, aóz T)uine '"&A jvAitj toAinc Aige 
teif ax\ gCaipcín x>o rh-dftóAT). T)o cr\oic 
f eif e^n .a ce-ann •} T)o *óún f é a tjédt ^ax\ 
foc^t r)o pÁX) 1 n-A h^gAit), acc -o'Airvig fí 
50 mAit nÁp cr\eiT) f é a nT)utjAir\c fí teif . 

u t1íor\ tyféiT)ir\ $ur\ cxvmtjfe *oo tM ^nn," 
A\\f ife ^rvíf, " óir\ cu^t-Af f ém f u^im ^n 
c^pAitt *i é ^5 x>ut x*r\ cr\oit)e <a Tjícitt; tjí 
fé ^5 X)éAn-Arh Af xm tttriuitionn Che^ff 
teif." 

"tj'féiTMf fm, b'féiTnf fm," Af p*ST)r\ui£, 
-], teif fm, -oo cuai*ó Girjtífe as cru^tt Af a 

rjuime cum corhxMfte t>o cur\ 1 n-A íiucc. 

***** 

'CÁimj; IÁ t\a cúifce cimceAtt -| *oo 
t)e^r\rj-A*ó 5^0 ní T)'Ár\ cuifexvú 1 teic 
tTlíiic tlí Ka^aIIa\^. Annfin *o'£i-Afr\uig 
-oume éigm, "CÁtjfuitlngeAn WIíía^aXXa^; 
tM fí te f iA*ón^ife t>o c-Atj^ifc ^nnfo mT)iu. 
Cá tjf uit f í ? " 

ttí rwxib fí 1 Lác,Air\, criÁ, acc T^éirug -a 
buime -| í -A5 fitexvó *oeór\, -7 xvoutjAifc : — 24 

r< Uá mo texMitt u^f Al, a tige^fina, x\f & 
me&Ks&\\\ ó'n cfUObtóiT) ló'ti cjAom-tiAUAó *oo 
IM uif\f\i." 

tlí jiAiti *oinne t>o t>í ^g éifcex\cc téiti n^ó 
f\Ait> cf\u*\g xM^e -oo'n óxMtín 05 -Áttnnn *oo 
t>í fA t)f\ón ^An óom^fit^ fótáif aici ó *ótnne 
ion-Á ó T)^onn^óc. 

" Ó ! A 'OlU-A, A TMll-A ! " A*out>xMfvc Conatt 
tlA tl^gAtUMg, &s pé-AóxMn <Af\ nx\ fpó<\f\txMt> : 
"Cxvo *oo funneAtriAfv ctim An T>íog,Atc,<Mf feo 
x>o ctntte-Am ? " 

" Aóc ce^n^, tÁnag-f a," x\f\f' x\n cf e.<\n- 
t>ex\n, " te f ixvúnAif e t>o tx\t>xMj\c 1 n-A ti*Mc ; 
*o J mnif fí x\n fgé^t tmiti ó ttíf 50 *oeifve<<yó 
f tit m^f -o'imtig f í te cf aoV>aca." 

tlío|\ teigexvó *ói x\n ní fin -oo *úéx\nArh, 
árfi, -] T)o t>'é Cf\íoó -dn n>éit ion-Á 50 *octi5 
x\n coif*oe a frAjvAtriAiL 50 ft<Mt> ConAtt LU 
ftx\gx\LUMg cionncx\ó te tráf x\n Ctr<\ipcín, "j 
m'foa<\L TXAOit> nAó fUMt> fúit cifim 'f^' 
$cúif\c av\ IÁ fom. 

T)o trí x\n brveiteAifi te t>rveite<\mnx\f t>xMf 

T)0 t<\t>x\1fVC xMf, x\CC 50 T>íf\eAC £L<\n mx\fi 
T)0 t>í fé x\£ CUf\ AT\ t)A1félT)ín T)tHt) x\f\ 4 

ce^nn t>o f\it f e*\f\ ifcex\ó 'f a' f eomrvA -j é 
^5 curv ^tttnf. U115 fé ftnéiT)exyó -oo't? 25 

£>f\eiteArh, -j vo fCA*o feife^n *oo'n obAif *oo 
bí it)if. LárhAib -Aige. Se^n-pe-áf tdo b'e«<yó 
é. T)o b'p uf uf -An oif e«A*o f om *oo t«AbAifC 
fx\ T)eáfiA, m-Af *oo bí nA f\uic te peicfin 1 
n-A é^T)-An i An gfiu^s bÁn ^5 cuicim ^nu^f 
x\f x\ rhumeát, Af\ n*out fu^f Aft tiojvo na 
mionnA *óó. 

T)o cuifieAó ^n teabAf 1 n-A t^irh. tlíof 
fé-At) fé piú An frocxMt T)o jt<Yú 50 cex\nn 
CAtriAitt. Annf m *oo tof uig f é Af ^n f gé^t 
óéATWA T)'innif pÁT)fui5 *o' Cibtífe, óif\ b'é 
pÁOfons fém -oo bí ^nn. tluAif tdo bí 
cfíoó teif, T)'ionncuig f é Afi nA neitib T)o 
tuic -dtriAó ó f om AnuAf T^innfin : — 

"Huaij\ bfe^tnuig mé 50 cftnnn a\\ %aó 
caoi£> T>o'n óeifc, T)ubf\Af tiom fém gufi 
b'péiT)^ 1 n-oi-Ait) 54Ó tnte neit An ceAfc a 
beit Ag mo rhAigifCf e^f 1 n-A n-oubxMfc fí 
tiom 1 T)CAOib ^n óAp^itt. t)tií m' Aisne^ó 
f ocAif AgAm 5^n rhoitt, i teif fin cuxvóAf 
50 T)cí ^n tTltnteAnn Ce^ff a s^n-fiof 
*o'éinneAó. £uAf\Af fgé^tA 1 gcorhAf- 
fx^n-dóc An bAite fm Af\ ^n bf eitmeóif T)o 
ctHfieA*ú Am^ó Af a tig cúptA btixvúAn ó 
foin. í)í fé imtigte 50 nAimeit\iocá, acc 
fUAif mé At\ pÁipé^f fo 1 n-A feomfvá. Date Due 

te thiI '\wn a\\\v\ te 1u\vumí) CfOTOA T)0 
íhumumíi a\\ fon Oi|\eAnn. 

"Oo tuic fé 1 5CAC t)luMte iia Mtife fu&f 
te cé*vo btiA'óAti ó foiti, -] níoj\ f ah a Sjuvó i 

b}U\T) 1 n-A *ÓUA1l). 

T)o ctiij\e^vú í 'fAtl oite^n átinnti ito 1 
5cev\|\u-ti|\ au toóA *| ^fé m<Af ,<voeip fiAT> 
101UV50 mbíonn 015-beAn A5 btiAt<vó ^nonn 
1 xxn^tt CfUAfn^ ^n toéA te fotAf n,A 
jje^LAige i í ^5 gAb^it fumn : — 

" T)x\m if x>te^C(C a teAóc T)o tíonxvó, 
TMm if eót 4 fgeót *oo f5^oite*vó, 
T).\tn if T)tMt a ftiAi5 T)o f íorhA"ó, 
Ó'f T)Am if cóif xx gtóif T)0 cx^o1neA , ó. ,, 
J 1. Tha 2. Thd 18031 BOSTON COLLEGE 3 9031 01192160 8 IPHH 

s. per 100.) TA* Q TW K AV lVÍ. P. O'HÍnlw 

13 U *A ^ j Ni Fhaircheallajgh. Una. 

* Author Tidf ad 7 crad' n sirsg eilin. BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL. MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot íind what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same. IIC LEAGUE^PUBJLICATIONS. 

Lessons in Irish. By Rev. Engene 
'Growney. Parts I. and II., 8d. eaoh; post paid, 4d. Parts III., 
V. t and V., 6d. each ; post paid, 7d. 
itíie SSé.AlCA. By Douglas Hyde, LL.D., ls. ; post 
paid, le. ld. * * 

•oíonbRottAó poRAis pe^SA an éminn. Edited by 

David Coinyn. ls. ; post paid, ls. 2d. 
SéATMlA. Part II., with Translation. By Rev. P. O'Learv. 
P.P. ls. net; postpaid, ls. 2d. * 

Outlines of the Grammar of Old Irish. By 

Rev. E. Hogan, S.J., D.Lifc., F.R.U.I. 3s.; post paid, 3s. 3d, 
THE OIRE ACHTAS PROCEEDINGS. 
1. imte^ÓCA AU OlRe^CCAIS, 1897. ls. ; post paid. ls. 2d. 

2 - »» ,, 1898. Is. 6d.; „ ls. 8d. 

3 - n „ 1899. ls. 6d.; „ ls. 8Jd. 

4. ,, 1900. (In the Press.) 
Gaelio League Series-Irlsh Texts. 

1. -OxxncA, AxrwiAm is cdomce se^tRúin céicinn. Ed- 

ited, with Introduction and full Vocabulary by Rev. J. C. MacErlean, 
S. J., B. A. 224 pages. ls. net ; post paid, ls. 3d. 
(Other Volumes of this series are in the Press, or in preparatwn.) 
Gaeiic League Series-Pennjr Popuiar Booklets. 
ld. each; postpaid, l^d. 

1. An rA1CR1SeÓ1R. AX\ CéAT) 6uiT). An Irish Becita- 
tion Book. Part I. Edited by Tadhg O'Donoghue and P. H. Pearse. 
B.L. (2?id Edition). 

2. RáiceAÓAS. An óé-AT) ÓU1T). Conversational Uíster 
Irish. (Republished from Neilson's Grammar). Part I. 

3. 1 t>UA010 tlA hOlbRe. By Owen Naughton. 

á. gRe^nn íia SAe-óltge. Humorous Short Stories. By 

Henry Morris. 

5. CA-Ó5 5AO-A. By J. J. Doyle. (In the Press.) 

6. blÁtA beAlCAine. Translated from the English of 
Mary E. L. Butler, by Thomas Concannon. (In the Press.) 

Gaelic League Series-Gaelic Journal Boouiets. 
1. ^RÁX) i cnÁT). By Agne3 OTarrelly, M.A. ld, ; post 

paid, l£d. 

Gaellc League Series-Origlnal Irish Works. 
1. coiimAC UA conAltt. A Historical Romance. ByRev. 

P. S. Dinneen, M.A. Cloth, ls. 6d. ; post paid, ls. 8d. Paper, ls. ; 
post paid, ls. ld. 

Gaelic League Serles— Irish School Readers. 
1. pRírh-teAt)AR 5Ae*óttse te h AgAi*ó t\A nAoi*óe^nÁn. 

An Irish Inf ant Primer. 32 pages. Illustrated. ld. ; post paid, l$d. 
(4í/i Edition. I9th Thousand.) 
Gaelic League Series -Irish Songs and Muslc. 
1. ctÁiRse-Aó nA ngA-óe^t. ax\ óéxvo ó 111*0. Edited 

by Brendan Rogers and J. H. Iiloyd. 3d. ; post paid, 3Jd. 
Gaelio League Leaflets. 
1. *ÓÁ Á-ÓXJAR T)éAj;. ld. ; post paid, ljd. 9d. per doz. 
5s. per 100, post free. 

FROM THE 

Geq. Sec, Gaelic League, 24 Up. 0'Connel!-st., Dublin.